Php Array Iterator Sinifina Kucuk Bir Ekleme

PHP de array objelerinin vazgeçilmezi array iteratörleridir. Array iteratör kullanmayacaksanız, array object yapmanıza pek de gerek yoktur açıkçası.
Array iteratör ile genelde while loop yaparsınız.

Burada hem
iterator->current(); demenize
hem de döngünün en sonunda da
iterator->next() demenize gerek kalmayacak bir metod ekledim kendi iterator sınıfıma.

Aşağıdaki iterator classı ile initialize edilen arrayobject sınıflarında iterator->getNext() dediğinizde hem currentı döndürecek hem de next yapmış olacaksınız.

Bu iterator sınıfına yeni metodlar eklenerek işlerinizi çok daha güzel ve kolay hale getirebilirsiniz. Bu da basit bir örneği olmuş oldu

class MyArrayIterator extends ArrayIterator
{
  public function getNext ()
  {
    $current = $this->current(); 
    
    parent::next();
    return $current;
  }
}