Mac OS X Nginx PHP 5.3 ve percona-server (mysql) kurulumu

Bu yazıda Mac OS X üzerine Nginx ve PHP5.3 (özellikle php5.3, daha yenisi değil) kurmayı anlatmaya çalışacağım.

İnternetteki dökümanlar genelde konu güncel iken yazıldığı için, siz bir yazılım dilinin daha önceki versiyonlarına ait kurulumlar yapmak istediğinizde, varsayılan paket yöneticisi tarafından hep en son sürümü kurulmakta, ve bu da bizim o anki ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır.

Ben de birkaç tane projedeki php 5.3 gereksinimim sebebiyle böyle bir şey yapmak durumunda kaldım. (aslında vagrant daha güzel bir çözüm tabi ki dileyen araştırabilir.)

Öncelikle Mac’inizde homebrew (http://brew.sh/) yüklü değilse, bunu yüklememiz gerekiyor. Bunun için konsolunuzda

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/Homebrew/homebrew/go/install)"

komutunu çalıştırmanız gerekiyor.

Nginx kurulumu

brew install nginx

Bu kadar basit 🙂
Nginxi başlatmak için

nginx

komutunu yazmanız yeterli. (Evet konsola sadece nginx yazacağız, ubuntu gibi değil) Ancak sudo olarak çalıştırmanız gerekebilir.
Php kurulumu

php yi Nginx ile iletişim kurabilmesi için 2 şekilde kurabiliriz. 1. yöntem cgi ile. 2. yöntem ise, php-fpm ile. php-fpm ile kurmak daha mantıklı, çünkü fcgi process manager ile yönetilmeyen bir cgi kullanımı aynı anda çok fazla processi handle etmenizi yani stress test vb toolları çalıştırdığınız kısımlarda size problem çıkartabilir. Ben de bu ve birkaç sebepten dolayı php-fpm ile kurmayı anlatacağım. Ancak cgi ile kurmak isteyen için de sadece 1 parametre değişiyor 🙂

brew install php53 --with-mysql --with-suhosin --with-intl --with-imap --with-fpm

sondaki —with-fpm kısmı yerine –with-cgi yazarsanız da cgi ile kurmuş olursunuz.

Mac OS X içerisinde PHP, Ruby, Python gibi dillerin CLI (konsol üzerinden çalıştırılabilir) versiyonları ile birlikte geldiği için şu anda halen konsolda php -v yazdığınızda php 5.4.24 veya benzeri başka bir versiyonu görürsünüz. Ancak web arayüzünden (Yani browserdan nginx ile) girdiğinizde ilgili php 5.3 sürümünü çalıştırmış olacağız.

Eğer siz konsoldan da php 5.3 çalıştırmak istiyorsanız,

export PATH=/usr/local/Cellar/php53/5.3.28/bin:$PATH

şeklinde komut çalıştırmanız gerekiyor. (sudo ile çalıştırmanız icap edebilir).
Ancak bu şekilde yaparsanız da bilgisayarınızı yeniden açtığınızda (ya da konsoldaki oturumu kapattığınızda) bu ayar kaybolacaktır. Bunu kaybetmemek için bu komutu /usr/local/Cellar/php53/5.3.28/bin i sudo ile /etc/paths e yazmalısın.

Mac OS X üzerinde php-fpm ubuntudaki gibi /etc/init.d/php-fpm start stop, vb.. şeklinde kullanılamıyor. Bu yüzden kullanımı biraz farklı.
Php-fpm yi hemen başlatmak için

launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.php53.plist

Bilgisayarınız her açıldığında otomatik başlasın istiyorsanız da

ln -sfv /usr/local/opt/php53/*.plist ~/Library/LaunchAgents

şeklinde işlem yapmanız gerekiyor.

Şimdi sıra php-fpm.conf dosyasını bulup, buradaki ayarlardaki loglara veya dosyalara izin vermek kısmında.
php-fpm.confu bulup ilgili pid ve log dosyasını ve access log dosyasını yazabilmesi için yetki vb verip o gerekli klasörleri oluşturursan gerisi tamamdır. (Yine ubuntunun aksine, /var/run/php-fpm.pid yerine phpnin kendi klasörüne yapmanız daha mantıklı olacak ben bu şekilde yaptım. Log için de aynı yeri belirttim.)

 

percona-server kurulumu

Nginx kadar basit aslında.

brew install percona-server

Percona server’i hemen başlatmak için

launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.percona-server.plist

Bilgisayar her başladığında başlatmak için ise,

ln -sfv /usr/local/opt/percona-server/*.plist ~/Library/LaunchAgents

komutlarını çalıştırmanız gerekiyor.

Bu yazı nginx ayarları, php ayarları ve mysql ayarlarının nasıl yapıldığı ile ilgili olmadığı için o detayları burada paylaşmıyorum. Ancak ihtiyacı olan tabi ki danışabilir.

Umarım yararlı olur.

Cpanel Nginx Admin Plugin Bandwidth problem

Cpanel’inizi nginx admin plugini ile birlikte kullanıyorsanız, bu noktada, bandwidth hesaplamalarında bir saçmalık oluyor(access_log’ları epey eksik yazıyor). Sebebi de, Cpanel’in logrotate işlemi sonrasında nginx üzerinden tıpkı apache gibi yapılan loglama işlemleri için belleğinde tuttukları file descriptor’ların (dosya tutucu pointer diye düşünebilrisiniz) rotate işlemi sonrasında kaybolmasından kaynaklanıyordu.

Çözümü için logrotate işleminin akabinde çalışacak bir hook eklemeniz gerekiyor. Bu hook nginx’i reload etmesi yeterli oluyor. (restart’a gerek yok)

İşyerinden bir arkadaşım durumu tespit etmişti, bana da yazmak düştü.

nginx virtual host ayarları (nginx vhost) -ubuntu

Nginx’in kurulumuna buradaki yazımızdan ulaşabilirsiniz : ubuntu nginx kurulumu (Ubuntu 12.04)

Sanal sunucu yani virtual host ayarlarının nasıl yapılacağına bakalım şimdi.

Örnek olarak, web sitelerimi barındırdığım dizin /home/khantunckale/sites
Bunun içerisinde test diye bir klasörümüz olsun, içerisinde de index.html olsun.

cd /home/khantunckale/sites
mkdir test
gedit test/index.html /*düzenleyip içine bişeyler yazalım*/

Amacımız, buradaki index.html dosyasını browserımız üzerinden http://www.test/ olarak çağırmak.

Şimdi nginx ayarlarını yapalım.

Önce ayarları yapmak için nginx’in sites-available klasörüne gidiyoruz.

cd /etc/nginx/sites-available

Default config dosyasının bir kopyasını oluşturuyoruz.

cp default test 

Ardından bu dosyayı bir editör ile açıp düzenleyelim. (gedit, nano vs.) Ben kendi ayarlarımı şu şekilde yaptım.

server {
  server_name www.test;
  access_log /home/khantunckale/sites/test/access.log;
  error_log /home/khantunckale/sites/test/error.log;
  root /home/khantunckale/sites/test/public_html;

  location / {
    index index.html index.htm index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /host/web/emfw/public_html$fastcgi_script_name;
  }
}

server_name : sitemizi çağırdığımız adres.
root : sitenin index dosyasının olduğu dizin.
access_log ve error_log parametreleri de yukarıda göründüğü üzere loglarla ilgilidir.

Bu dosyayı kaydettiğiniz zaman, sitemiz sadece uygun durumda olur (available). Sitemizi aktifleştirmek için, sites-enabled klasörüne bir sembolink link yaratmamız gerekiyor. O yüzden şu komutu çalıştırmalıyız.

ln -s /etc/nginx/sites-available/test /etc/nginx/sites-enabled/test

Ardından da service nginx restart diyelim.

Ubuntu nginx uzerine php fastcgi kurulumu (php-fcgi)

Daha önceden bu yazımızda nginx kurulumunu anlatmıştık. (sadece kurmak, ayarlamak değil.) Şimdi ise, nginx üzerine php fastcgi kurma işlemini yapalım.

Aşağıdaki komut ile sistemimize gerekli paketleri kuralım.

apt-get install php5-cli php5-cgi spawn-fcgi psmisc

Artık sistemimizde php fcgi ile ilgili paketler yüklendi. Ancak bunu dürtecek bir mekanizmamız henüz yok. Bu yüzden nginx ayarlarında henüz bunu çağıramıyoruz. Şimdi bunu dürtebilir hale getirelim.
Aşağıdaki içerikler ile /usr/bin/php-fcgi adında bir dosya üretelim. Bu dosyaya göre php 9000 nolu portta çalışacak, ve 127.0.0.1 (localhost) için hizmet verecektir. Bu hizmet www-data adlı kullanıcı ve www-data adlı grup ile ilgili oluşacaktır.

/usr/bin/php-fcgi dosyası

#!/bin/bash

FASTCGI_USER=www-data
FASTCGI_GROUP=www-data
ADDRESS=127.0.0.1
PORT=9000
PIDFILE=/var/run/php-fcgi/php-fcgi.pid
CHILDREN=6
PHP5=/usr/bin/php5-cgi

/usr/bin/spawn-fcgi -a $ADDRESS -p $PORT -P $PIDFILE -C $CHILDREN -u $FASTCGI_USER -g $FASTCGI_GROUP -f $PHP5

Chmod vererek de çalıştırabilir hale getirelim. Bunun için de aşağıdaki kodu çalıştıralım :

chmod +x /usr/bin/php-fcgi

Her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Ancak bu bir hizmet ve başlatma durdurma gibi özellikleri olması gerekiyor.
yani özetle, /etc/init.d/ içerisine bir şeyler yapmamız gerekiyor.

 

/etc/init.d/php-fcgi adlı bir dosya üretiniz.

/etc/init.d/php-fcgi dosyası : 

#!/bin/bash

PHP_SCRIPT=/usr/bin/php-fcgi
FASTCGI_USER=www-data
FASTCGI_GROUP=www-data
PID_DIR=/var/run/php-fcgi
PID_FILE=/var/run/php-fcgi/php-fcgi.pid
RET_VAL=0

case "$1" in
  start)
   if [[ ! -d $PID_DIR ]]
   then
    mkdir $PID_DIR
    chown $FASTCGI_USER:$FASTCGI_GROUP $PID_DIR
    chmod 0770 $PID_DIR
   fi
   if [[ -r $PID_FILE ]]
   then
    echo "php-fcgi already running with PID `cat $PID_FILE`"
    RET_VAL=1
   else
    $PHP_SCRIPT
    RET_VAL=$?
   fi
 ;;
  stop)
   if [[ -r $PID_FILE ]]
   then
    kill `cat $PID_FILE`
    rm $PID_FILE
    RET_VAL=$?
   else
    echo "Could not find PID file $PID_FILE"
    RET_VAL=1
   fi
 ;;
  restart)
   if [[ -r $PID_FILE ]]
   then
    kill `cat $PID_FILE`
    rm $PID_FILE
    RET_VAL=$?
   else
    echo "Could not find PID file $PID_FILE"
   fi
   $PHP_SCRIPT
   RET_VAL=$?
 ;;
  status)
   if [[ -r $PID_FILE ]]
   then
    echo "php-fcgi running with PID `cat $PID_FILE`"
    RET_VAL=$?
   else
    echo "Could not find PID file $PID_FILE, php-fcgi does not appear to be running"
   fi
 ;;
  *)
   echo "Usage: php-fcgi {start|stop|restart|status}"
   RET_VAL=1
 ;;
esac
exit $RET_VAL

Neredeyse geldik. Aşağıdaki komutlarla da php-fcgi yı başlatabilirsiniz.

chmod +x /etc/init.d/php-fcgi
update-rc.d php-fcgi defaults
/etc/init.d/php-fcgi start

Tabi bu noktada nginx imizi de artık ayarlamamız gerekiyor.

/etc/nginx/sites-available/www.deneme.com dosyası oluşturalım. 

server {
  server_name www.deneme.com deneme.com;
  access_log /srv/www/www.deneme.com/logs/access.log;
  error_log /srv/www/www.deneme.com/logs/error.log;
  root /srv/www/www.deneme.com/public_html;

  location / {
    index index.html index.htm;
  }

  location ~ \.php$ {
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /srv/www/www.deneme.com/public_html$fastcgi_script_name;
  }
}

Artık /srv/www/www.deneme.com/public_html/index.php dosyamızı ve içerisine phpinfo(); komutunu yazıp çalıştırabilir hale geldik. hemen bir nginx i başlatalım, veya çalışıyorsa yeniden başlatalım.

 

service nginx restart

ubuntu nginx kurulumu (Ubuntu 12.04)

Nginx kurulumu, kısa anlatımdan göreceğiniz gibi gayet basit.
Aşağıdaki komut ile Ubuntu sisteminize doğrudan nginx’i kurabilirsiniz.

root@ubuntu:/home/emre# : apt-get install nginx

Bu komuttan sonra

service nginx start
service nginx stop

gibi komutlar ile nginx hizmetinizi başlatıp durdurabilirsiniz.

nginx in çalışıp çalışmadığını ise,

ps aux | grep nginx

yazarak ayıklayabilirsiniz.