Linux ss komutu (Linux ss command) ve parametreleri

SS Nedir?

ss : socket statistics demektir. Yani socketler ile ilgili istatistiki bilgi verir. ss komutu ile network ile ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz.

Kullanılabileceği Parametreler :

-V, --version	output version information
  -n, --numeric	don't resolve service names  -- servis isimlerini çözmeden işlem yap
  -r, --resolve    resolve host names -- host isimlerini çöz
  -a, --all		display all sockets -- tüm socketleri göster
  -l, --listening	display listening sockets -- takip edilen (listen) socketleri göster
  -o, --options    show timer information -- zamanlayıcı bilgilerini göster
  -e, --extended   show detailed socket information -- detaylı socket bilgilerini göster
  -m, --memory    show socket memory usage -- memory (ram) kullanımını göster
  -p, --processes	show process using socket -- socket kullanan işlemi (process) göster
  -i, --info		show internal TCP information -- iç TCP bilgilendirmesini göster
  -s, --summary	show socket usage summary -- socket kullanım özetini göster
  -b, --bpf      show bpf filter socket information -- bpf filtreli socket bilgilendirmesi (bpf nedir? : https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/filter.txt ) 
  -4, --ipv4     display only IP version 4 sockets -- sadece IPV4 socketleri göster
  -6, --ipv6     display only IP version 6 sockets -- sadece IPV6 socketleri göster
  -0, --packet	    display PACKET sockets -- sadece Packet socketleri göster
  -t, --tcp		display only TCP sockets -- sadece TCP socketleri göster
  -u, --udp		display only UDP sockets -- sadece UDP socketleri göster
  -d, --dccp		display only DCCP sockets -- sadece DCCP socketleri göster
  -w, --raw		display only RAW sockets -- sadece RAW socketleri göster
  -x, --unix		display only Unix domain sockets -- sadece Unix socketleri göster
  -f, --family=FAMILY display sockets of type FAMILY -- değer olarak vereceğiniz veri tipindeki socketleri göster. (Örn : -f "test" ile test tipindeki socketi gösterir)
Posted by / Mayıs 4, 2016 / 0 Comments
Posted in
OS, Linux
Emre Macit

Emre Macit

Ideasoft yazılım departmanı ve Ar-ge sorumlusu. Matematik mühendisi. İnternet üzerine, yazılım ve koda dair her şey hakkında araştırma yapmayı ve bunları denemeyi seviyor. Yazılıma dair yazılar ağırlıklı olmakla birlikte arama motorları, sosyal medya ve teknolojiyle ilgili diğer konularda da yazılar yazıyor. Bazı konular için vakit bulamamaktan şikayetçi..

Bir Cevap Yazın