nginx virtual host ayarları (nginx vhost) -ubuntu

Nginx’in kurulumuna buradaki yazımızdan ulaşabilirsiniz : ubuntu nginx kurulumu (Ubuntu 12.04)

Sanal sunucu yani virtual host ayarlarının nasıl yapılacağına bakalım şimdi.

Örnek olarak, web sitelerimi barındırdığım dizin /home/khantunckale/sites
Bunun içerisinde test diye bir klasörümüz olsun, içerisinde de index.html olsun.

cd /home/khantunckale/sites
mkdir test
gedit test/index.html /*düzenleyip içine bişeyler yazalım*/

Amacımız, buradaki index.html dosyasını browserımız üzerinden http://www.test/ olarak çağırmak.

Şimdi nginx ayarlarını yapalım.

Önce ayarları yapmak için nginx’in sites-available klasörüne gidiyoruz.

cd /etc/nginx/sites-available

Default config dosyasının bir kopyasını oluşturuyoruz.

cp default test 

Ardından bu dosyayı bir editör ile açıp düzenleyelim. (gedit, nano vs.) Ben kendi ayarlarımı şu şekilde yaptım.

server {
  server_name www.test;
  access_log /home/khantunckale/sites/test/access.log;
  error_log /home/khantunckale/sites/test/error.log;
  root /home/khantunckale/sites/test/public_html;

  location / {
    index index.html index.htm index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /host/web/emfw/public_html$fastcgi_script_name;
  }
}

server_name : sitemizi çağırdığımız adres.
root : sitenin index dosyasının olduğu dizin.
access_log ve error_log parametreleri de yukarıda göründüğü üzere loglarla ilgilidir.

Bu dosyayı kaydettiğiniz zaman, sitemiz sadece uygun durumda olur (available). Sitemizi aktifleştirmek için, sites-enabled klasörüne bir sembolink link yaratmamız gerekiyor. O yüzden şu komutu çalıştırmalıyız.

ln -s /etc/nginx/sites-available/test /etc/nginx/sites-enabled/test

Ardından da service nginx restart diyelim.

6 Comments

  nginx virtual host ayarları (nginx vhost) -ubuntu | Anil's Blog

  […] Örnek olarak, web sitelerimi barındırdığım di… Devamı için : nginx virtual host ayarları (nginx vhost) -ubuntu […]

  nginx virtual host ayarları (nginx vhost) -ubuntu | Musa Usta'nın Yeri

  […] Örnek olarak, web sitelerimi barındırdığım di… Devamı için : nginx virtual host ayarları (nginx vhost) -ubuntu […]

  nginx virtual host ayarları (nginx vhost) -ubuntu | Kara Kule

  […] Örnek olarak, web sitelerimi barındırdığım di… Devamı için : nginx virtual host ayarları (nginx vhost) -ubuntu […]

  Pankuşların biri

  /etc/nginx/ngin.conf içinde

  ##
  # Virtual Host Configs
  ##

  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
  include /etc/nginx/sites-enabled/*;

  içindeki konfigrasyon bu şekildeyse (sanırım defaultu böyle emin değilim) , sembolik link oluştururken
  “ln -s /etc/nginx/sites-available/test /etc/nginx/sites-enabled/test.conf” şeklinde oluşturmak gerekiyor. conf uzantılı olmayınca okumuyor.

   Emre Macit

   Yanlılıyorsun sevgili kardeşim. include ettiğin kısımdaki tanım burada sites-enabled/* şeklinde yani “ne var ne yoksa dahil et” diyor. Okur.

Bir Cevap Yazın