linux mtr komutu (linux mtr command)

Mtr komutu, gitmek istediğimiz ip adresine ulaşıncaya kadar geçtiğimiz ağları tanılamaya yarayan komuttur. Kullanımı ise oldukça basittir.
Şöyle ki, terminalden;

mtr –report www.dubluve.net yazdığımız zaman karşımıza o adrese gidinceye kadar geçilen ağları tek tek listeler, yanında da veri paketleri alış-verişi sırasında geçen süreyi ve gerekli detayları verir.

mtr –report www.dubluvet.net yazdığımızda karşımıza çıkan sonuçların bir kısmı şöyledir;

HOST: ubuntu           Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1.|-- 192.168.1.1        0.0%  10  1.0  6.4  0.9 53.4 16.5
 2.|-- 85.102.128.1.dynamic.ttne 10.0%  10  27.7 30.6 20.7 60.5 13.6
 3.|-- 81.212.77.253.static.turk 0.0%  10  21.0 52.6 21.0 122.5 44.6
  | `|-- 212.156.118.22
 4.|-- fth-2-1-fth-3-1.turktelek 30.0%  10  21.2 37.4 21.2 90.3 25.1
 5.|-- byrmpsa-3-1-fth-2-1.turkt 0.0%  10  35.4 48.8 22.0 140.4 33.4
 6.|-- 212.156.131.166.static.tu 0.0%  10  87.8 52.0 20.6 105.1 30.0

–report (veya -r) parametresini yazmazsak karşımıza anlık olarak değişen bir tablo çıkar. Bu tabloda, gitmek istediğimiz adrese gidene kadar geçtiğimiz ağ geçitleri ve anlık olarak gönderilen veri paketlerinin istatistikleri yer alır.

mtr komutunun parametrelerinden en çok kullanılanları ise şöyledir;

-n (–no-dns) : Sonuçlar kısmında ağ geçitlerinin bilgisayar isimlerinin görünmemesi için kullanılan parametre. Yalnızca geçilen IP adresleri listelenir.

-i SECONDS (–interval SECONDS) : Gönderilen veri paketleri için süre sınırlaması yapabilmemize yarayan parametredir kendileri.

-c COUNT (–report-cycles COUNT) : Gönderilen veri paketlerinin kaç kere gönderileceğine karar vermemize yarayan parametre. Yani biz 1 veri paketini bir ağ geçidinden 3 kere geçirip bunun sonucunu analiz edebiliriz.

-4 parametresi, sadece IPv4 kullanarak ağ geçitlerine veri gönderilmesini sağlar, -6 parametresi ise aynı işlemi sadece IPv6 kullanarak yapar.

Diğer parametrelere man mtr komutunu kullanarak ulaşabilirsiniz. Bu komutun windowscası işe şudur ; http://dubluve.net/2012/08/17/windows-tracert-komutu-tracert-command