ubuntu linux’ta kullanilabilir hafizayi goruntuleme

Aşağıdaki komutu, terminalde çalıştırdığınızda, bilgisayarınızdaki hafıza ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz;

khantunckale@ubuntu:~$ cat /proc/meminfo

Şu şekilde bir sonuç alacaksınız;

MemTotal:    3954800 kB
MemFree:     156684 kB
Buffers:     485796 kB
Cached:      886536 kB
SwapCached:    18008 kB
Active:     2190888 kB
Inactive:    1360296 kB
Active(anon):  1615564 kB
Inactive(anon):  732660 kB
Active(file):   575324 kB
Inactive(file):  627636 kB
Unevictable:    34088 kB
Mlocked:      31396 kB
SwapTotal:    262136 kB
SwapFree:     231068 kB
Dirty:        212 kB
Writeback:       0 kB
AnonPages:    2195176 kB
Mapped:      148332 kB
Shmem:      160852 kB
Slab:       97052 kB
SReclaimable:   67508 kB
SUnreclaim:    29544 kB
KernelStack:    4224 kB
PageTables:    42932 kB
NFS_Unstable:     0 kB
Bounce:        0 kB
WritebackTmp:     0 kB
CommitLimit:   2239536 kB
Committed_AS:  5800120 kB
VmallocTotal:  34359738367 kB
VmallocUsed:   359120 kB
VmallocChunk:  34359372476 kB
HardwareCorrupted:   0 kB
AnonHugePages:     0 kB
HugePages_Total:    0
HugePages_Free:    0
HugePages_Rsvd:    0
HugePages_Surp:    0
Hugepagesize:    2048 kB
DirectMap4k:   104092 kB
DirectMap2M:   2953216 kB

linux dosya ve dizin izinleri

Dizin ve dosyalara erişim haklarının belirlenmesi için izinler kullanılmaktadır. Linux sistemlerde bu izinler 3 farklı grup olarak verilmektedir. Bunlardan ilki, dosyanın sahibinin izinleri, ikincisi, dosyanın grubunun izinleri, üçüncüsü, diğer kullanıcıların izinleri.

Dosyaların ve dizinlerin sahip oldukları izinleri görmek için, ll gibi bir komut kullanabiliriz.

Herhangi bir dizindeyken, ilk sütunda çıkan değerleri inceleyelim.

-rw-rw-r– 1 khantunckale khantunckale 792438 Oct 19 20:52 warning.jpg
drwxrwxr-x 2 khantunckale khantunckale 4096 Oct 18 15:14 pictures/
-rw——- 1 khantunckale khantunckale 641 Oct 18 01:59 algoritma1.java~
-rw-r–r– 1 root root 1324 Oct 21 01:17 mysql.txt
-rw-rw-r– 1 khantunckale khantunckale 0 Sep 30 21:42 mahmut.htm

İlk sütunları inceledikten sonra, 4 farklı kısımdan oluştuğunu söyleyebiliriz.

İlk kısım, dosyanın tipini belirten kısımdır. Buna göre, dosyanın sadece bir dosya mı, yoksa dizin mi, veya link mi, ayırt edebiliriz. Normal dosyalarda, ilk kısımda, işareti vardır. Dizinler için d harfi görünmektedir. Başka bir dosyayı işaret eden linkler (başka bir deyişle kısayol) için l harfi gösterilir.

İkinci kısımda, dosyanın sahibinin hakları, üçüncü kısımda dosyanın grubunun hakları, üçüncü kısımda ise diğer kullanıcıların hakları vardır.

Erişim hakları, Linux sistemlerde güvenliğin temelini oluşturur. Bu izinler her dosyaya ayrı ayrı verilebildiği için sistem yönetimi çok esnektir.

Dosya tipi Sahibin yetkileri Grubun yetkileri Diğer kullanıcılar
d rwx rwx rwx
rwx

Şimdi, bu izinlerin hangi anlamlara geldiğini inceleyelim.

r –> Okuma izni (read access): Dosyanın okuma izni var demek, dosyanın içeriği görülebilir demek. Dizinin okuma izni olduğunda ise, içerdiği dosyaların listesi görülebilir.

w –> Yazma izni (write access): Dosyanın yazma izni var demek, dosyanın içeriğini değiştirebilirsiniz yada dosyayı silebilirsiniz demek. Dizine yazma izni verildiğinde ise dizin altındaki dosyalar yazılabilir veya silinebilir.

x –> Çalıştırma izni (execute access): Dosyayı çalıştırma hakkı verir. Dizinler için çalıştırma hakkı, o dizine geçip geçememek anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki gibi üçlüler birbiriyle aynı kalıptadır. Her üçlünün ilk pozisyonunda r harfi vardır, bu ilgili kullanıcının dosyayı okuma yetkisi olduğunu gösterir. Bu pozisyonda bir eksi işareti (-) varsa, kullanıcının okuma yetsiki olmadığını gösterir.

Dosya izinlerine bir kaç örnek verelim;

rwxrwxrwx : Dosyayı herkes okuyabilir, herkes bu dosyaya kayıt yapabilir, dosyanın adını değiştirebilir, dosyayı silebilir. Eğer bu bir program dosyası ise, herkes çalıştırabilir.
rwxr-xr-x : Herkes okuyabilir ve program dosyası ise herkes çalıştırabilir. Ama sadece dosyanın sahibi bu dosyada değişiklik yapabilir.
rwx—— : Bu dosyada sadece sahibi tüm işlemleri yapabilir, dosya diğer kullanıcılara kapalıdır.
rw-r–r– : Dosya program dosyası değil, çünkü kimsenin çalıştırma yetkisi yok. Sahibi okuyup yazabilir ancak diğer kullanıcılar sadece okuyabilir.
rwx–x–x : Sahibi tüm işlemleri yapar, diğer kullanıcılar sadece çalıştırabilirler.

Dosya izinleri nasıl değiştirilebilir?

Dosya ve dizin izinleri sadece sahipleri ve root kullanıcı tarafından tarafından değiştirilebilirler. Bunun için chmod komutu kullanılır . chmod komutu iki şekilde çalıştırılabilir, biri yeni iznin sayısal değerle verilmesi ile diğeri yapılacak değişikliğin sembolik olarak verilmesi ile.

Örnek olarak, rw-r–r– izinini inceleyelim.

Verilen haklar için 1, verilmeyen haklar için 0 yazılarak, iznin 2 tabanındaki görüntüsünü elde edelim –> 110100100

Ardından bunu 10’luk tabana çevirelim –> 740

Dosyanın izinlerini, bunun gibi, yani kullanıcısına tüm hakları vermek ve diğer kullanıcıların hepsine sadece okuma iznini verme işlemini, şu şekilde gerçekleriz.

chmod 740 dosya_ismi

İzinleri ayarlarken chmod komutuna sembolik parametreler vermek de aşağıdaki şekilde yapılır.

Kullanıcı gruplarının sembolleri : Dosya sahibi (user) : u , dosyanın grubu (group) : g, diğer kullanıcılar (others) : o

İzinlerin sembollerinden yukarıda bahsetmiştik : Okuma (read) : r, yazma (write) : w, çalıştırma (execute) : x

Dosyaya izinleri vermek için +, izinleri çıkartmak için işareti kullanılır. Örneğin herkese okuma izini vermek için chmod +r dosya_ismi komutunu kullanabiliriz. Aynı şekilde dosyanın sahibine tüm hakları vermek için chmod u+rwx dosya_ismi komutunu kullanbiliriz.

Dosyanın sahibi nasıl değiştirilebilir?

Bir dosyanın sahibini sadece sistemdeki root kullanıcı değiştirilebilir. Dosya sahibinin değiştirilmesi için chown komutu kullanılır. O da şu şekildedir;

chown zubizaretta dosya_ismi

Bu komut ile dosyanın sahibi zubizaretta olmuştur.

Kullanıcı grubunu değiştirmek için de chgrp komutu kullanılır. Örneğin chgrp www dosya_ismi ile, dosyanın kullanıcı grubunu www yapabiliriz. Ayrıca chown komutu, dosyanın kullanıcısını değiştirebildiği gibi kullanıcı grubunu da değiştirebilir. O da şu şekilde olur;

chown zubizaretta.www dosya_ismi

t ve s bitleri nedir?

Linux sistemlerde yetkilerin 3 bit uzunluğunda 3 bölümden nasıl oluştuğunu yukarıda kabaca inceledik. Ama aslında izinler için 3 bit uzunluğunda bir bölüm daha vardır.

Yani biz, chmod 644 kullandığımızda aslında chmod 0644 kullanmış oluruz. Şimdi biraz bunun hakkında konuşalım.

Normalde, (t biti dizinlere yerleştirilmeden) dosyaların silinebilmesi için, dizinin tuttuğu dosyalar, silen kişi tarafından okunabilir olmalı. Herkesin dosya koyabileceği bir dizinimiz varsa, burada herkes herkesin dosyasını silebilir anlamına gelmektedir.

t biti bu kuralı değiştirir. t biti kullandığımızda, yalnızca dosya sahibi dosyaları silebilir.

t bitini chmod 1777 şeklinde yada chmod a+tw şeklinde kullanbiliriz.

Örnek vermek gerekirse, iki kullanıcının olduğu bir sistemde t biti kullanmadığımızda, bir kullanıcı kendine ait olmayan dosyayı silebiliyorken, t biti kullandığımızda bu işlemi gerçekleştiremez. Böylece t bitinin işaretli olduğu bir dizinde herkes kendi oluşturduğu dosya ve dizinleri silebilir.

s biti genellikle çalıştırılabilir dosyalara uygulanır. Linux sistemlerde çalıştırılabilir bir dosyanın iki adet kullanıcı id’si mevcut olur. Bunlardan biri uygulamanın dosya sahibi, diğeri de uygulamayı çalıştıracak olan kullanıcıdır. s biti kullanıldığı zaman, uygulama, oturum açmış kullanıcı hakları ile değil uygulama dosyasının sahibinin hakları ile çalışır.

Örneğin rm komutunu ele alalım. Rm komutu ile root kullanıcı tüm dizinleri ve dosyaları silmekte yetkilidir. Ancak diğer kullanıcılar sadece kendi home dizinlerinde bu komutu kullanabilirler.

Root kullanıcının ana dizinde oluşturduğu bir dizini, normal kullanıcı silmeye çalıştığı zaman Permission denied hatası alacaktır.

Ancak, chmod u+s /bin/rm (veya chmod 4777 /bin/rm ) komutunu çalıştırdığımız zaman, normal kullanıcı da root kullanıcı gibi silme hakkına sahip olur.

 

linux önbelleğe alınmış belleği boşaltmak

Linuxta free -m komutunu çalıştırdığımız zaman toplam, kullanılan, boşta olan ve cachelenmiş bellek miktarlarını görebiliriz.

Zaman zaman cachelenmiş bellek oldukça artmakta, ve bazı programları çalıştırığımız zaman yetersiz bellek gibi hatalar alabiliriz. Bu durumda cachelenmiş belleği temizleyerek bir miktar belleği geri kazanabiliriz 🙂

Bunu da şu komutla yapabiliyoruz ;

sudo echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches

Şuradaki anlatılanlardan faydalandım, isterseniz inceleyebilirsiniz ; http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-589975.html

Ayrıca bu işin windowscası için de buradaki yazımızı inceleyebilirsiniz : Windows 7′de Önbelleğe Alınmış Belleği Boşaltmak

ubuntu’da numpadi mouse gibi kullanmak

Bu olayı tamamen tesadüf eseri keşfettim 🙂 keşfettim demek doğru olmaz aslında, Kurcalarken buldum.

Öncelikle System Settings > Universal Access kısmına geliyoruz. Burada 4. tab olan Pointing and Clicking kısmına geliyoruz. Burada Mouse Keys diye bir şey var. Yanında da yazıyor zaten Control the pointer using the keypad diye 🙂

Ubuntu 12.04 System Settings

Ubuntu’da numpad – mouse ayarları

Nasıl çalışıyor ona değineyim biraz. Buradaki seçeneği ON olarak seçtiğimiz zaman, bilgisayarımızdaki numpad artık mouse gibi davranıyor.

4 sola, 6 sağa, 8 yukarı, 2 aşağı, Hugo oynar gibi! 😀 9, sağ üst köşeye, 7 sol üst köşeye, 1 sol alt köşeye, 3 sağ alt köşeye doğru mouse’u hareket ettirmeye yarıyor. 5 ile sağ click, NumLock tuşu ile de sol click yapabiliyoruz. Yalnız, araştırdığım zaman okuduklarıma göre, sol click ve sağ click bazı bilgisayarlarda farklılıklar gösterebiliyormuş.

Mouse Keys’i OFF olarak yaptığımızda ise, ne yazık ki kapanmıyor 🙂 Nasıl kapanıyor, onu da açıklayayım. ON durumundan OFF durumuna geçirdiğimiz zaman, kısa bir süre NumLock tuşuna basılı tutmamız gerekmekte, yoksa benim gibi 1 hafta numpad kullanamazsınız 🙂

adam akilli kisiler #1 – Linus Torvalds

Linus Torvalds

Linux çekirdeğinin bulucusu. Dünyada bir çığır açacak bu işletim sisteminin çekirdeğini yazmaya tamamen spontane ve zevk amaçlı başlayan Linus Torvalds, çıkan ürünün sonunda şu anki haline varacağını bilmiyordu.

Kendisi aynı zamanda bin yılın teknoloji ödülünün de sahibi oldu.
http://www.bbc.co.uk/news/technology-18423502

linuxfoundation.org adlı sitede anasayfada gösterilen, Linuxun nasıl üretildiğini anlatan aşağıdaki kısa videoyu seyretmenizi öneririm.

Ayırca Wikipedia’daki Linus Torvalds içeriğine de bakmanızı önerebilirim.