Linux CPU bilgileri komutu (CPU info command)

Linux bir bilgisayarda işlemci bilgilerinize erişmek için terminalden yazacağınız aşağıdaki komut ile cpularınız ve buna bağlı olarak bu cpu ların bilgisini ekrana yazdırabilirisiniz.

$ less /proc/cpuinfo

grep komutu ile de sonuçları kısıtlayarak gösterebilirsiniz.

bunun için de örneğin

$ grep processor /proc/cpuinfo

yazıp sadece processor ile ilgili satırları ekrana yazdırabilirsiniz.

Bilgi : Linux Bu işlemler için /proc/cpuinfo dosyasını kullanır.

Memcache in Telnet ile kullanımı

Memcache’in telnet üzerinden kullanımı.
Linux işletim sisteminde de ps -ef komutuyla memcache’in hangi porttan çalıştığını görebilirsiniz.

Memcache başlamadıysa konsoldan

memcached -m 128 -l localhost -p 11211 -d -u nobody

yazarak başlatabilirsiniz. (bu kod 128 MB ram ile 11211. porttan, nobody olarak çalıştırır.)
Yine konsoldan

telnet localhost 11211 

yazarak bağlanınız.

Supported Commands

Example
get deneme //varsa deneme adlı memcache verisini getirir.
set deneme 0 60 5 //koşulsuz olarak deneme verisini set eder
add deneme 0 60 5 // deneme adlı yeni bir key oluşturur.
replace deneme 0 60 5 // deneme verisinin yerine yenisini yazar.

append deneme 0 60 15 // deneme key’inin sonuna veri ekler
prepend deneme 0 60 15 // deneme key’inin başına veri ekler
incr deneme 2 // değeri sayısal olarak verilmiş deneme değerinin değerini 2 artırır.
decr deneme 5 // değeri sayısal olarak verilmiş deneme değerinin değerini 5 azaltır.
delete deneme // deneme adlı key i siler.

flush_all // bütün belleği boşaltır.
flush_all 900 // 900 saniye içindeki tüm verileri boşaltır.

stats // genel istatistikleri basar.
stats slabs // bellek istatistiklerini basar.
stats malloc // bellek istatistiklerini basar.

stats items
stats details
stats sizes // daha yüksek seviyeli atama istatisiklerini basar.
stats reset // istatistikleri sıfırlar.
version // versiyonu basar.
verbosity // loglama seviyesini artırır.
quit // telnet oturumunu kapatır.

Bunlardan benim telnetten en sık kullandıklarım flush_all ve stats’dır. Diğer konulardaki işlemleri ilgili yazılım dillerinde yaptığımızdan, sadece istatistikleri görmek (kaç istek var kaçı memcacheten okudu, kaçında isabet var vb.. gibi..) benim için telnetten yeterli olabiliyor. Veri set etme ve replace etme olaylarını ben deneme hariç kullanmadım diyebilirim. Yine de ihtiyaç duyulabilir ve kullanılabilir.

Linux/unix sleep komutu (linux/unix sleep command), örnek (example)

Sleep komutu, beklemek manasına geliyor. Tek yaptığı iş beklemek. Beklemenin ne gibi bir işe yaradığını ile ancak birazcık işin içine girmiş olanlar bilebilir diyorum. Bazı şeylerin yapıldığından emin olmak, bittiğinden emin olmak için, veya void metodlardan yanıt alınmayacağı durumlarda, istatistiksel olarak ne kadar sürdüğünü bilenler, bu komutu kullanabilirler.

Linux gurusu olan biri, bir hatırlatıcı olarak bile kullanabilir bu komutu.

Küçük bir örnek olarak

sleep 1h; mail -s “Ahmeti ara!” ben@mailadresim.com

1 saat sonra mailime gelen “ahmeti ara” mailiyle birden irkilip, ahmeti aramam gerektiğini hatırlayabilirim.
burada 1h deki h harfi hour yanisaat manasındadır.
bir şey yazmazsanız saniyedir. (s)
dakika için minute yani m harfi kullanmalısınız.

Programcılar sleep komutunu genelde belirli bir süre kodu duraklatmak için kullanırlar. Siz de çok yük getirici bir işlem yapıyorsanız, ara sıra diğer kullanıcıların işlemlerini aksattırmamak için sisteme bir nefes aldırmak isteyebilirsiniz, öyleyse kullanın.

1991 the historic post of LINUX

In August 25,  was sent to the MINIX news group by Linus …..

From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)

Newsgroups: comp.os.minix

Subject: What would you like to see most in minix?

Summary: small poll for my new operating system

Message-ID: <1991Aug25.205708.9541@klaava.Helsinki.FI>

Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT

Organization: University of Helsinki

Hello everybody out there using minix –

I’m doing a (free) operating system (just a hobby, won’t be big and

professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing

since april, and is starting to get ready.I’d like any feedback on

things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat

(same physical layout of the file-system(due to practical reasons)

among other things). I’ve currently ported bash(1.08) and gcc(1.40),and

things seem to work.This implies that I’ll get something practical within a

few months, andI’d like to know what features most people would want. Any

suggestions are welcome, but I won’t promise I’ll implement them 🙂

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

PS. Yes – it’s free of any minix code, and it has a multi-threaded fs.

It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never

will support anything other than AT-harddisks, as that’s

all I have :-(.

ileHistory of Linux.