Java 7 – switch İfadelerinde String Nesnesi Kullanımı

Java’nın 7 versiyonundan önce switch ifadelerinde sadece primitive tipler (char, int, byte, short), bunların wrapper sınıfları (Character, Integer, Byte, Short) ve enumareted tipler (enum) kullanılabiliyordu. Java 7 ile birlikte switch ifadelerinde artık String nesneleri de kullanılabiliyor.

Eski usül bir örnek verecek olursak;

public static final int MONTH_JAN = 1;
public static final int MONTH_FEB = 2;
// ...

public void monthProcess (int month)
{
  switch (month) {
    case MONTH_JAN:
    // ...
    break;
    case MONTH_FEB:
    // ...
    break;
    // ...
  }
}

Şimdi de aynı örneğin Java 7’de String nesneleriyle kullanımına bakalım;

public void monthProcess(String month) {
  switch (month) {
    case "Jan":
    // ...
    break;
    case "Feb":
    // ...
    break;
    // ...
  }
}

Java 7’den önce bu örneği if-else if yapısıyla kullanıyorduk.

public void monthProcessWithIf(String month) {
  if (month.equals("Jan")) {
    // ...
  } 
  else if (month.equals("Feb")) {
    // ...
  }
  // ...
}

Artık doğrudan switch ifadelerinde kullanabiliyoruz. Ayrıca burada belirtildiğine göre Java derleyicisi switch ifadelerinde String kullanınca if-else if yapısına göre daha efektif byte-code üretiyor.

Son olarak, switch ifadelerinde kullandığımız String ifadeleri büyük küçük harf duyarlı. Gözden kaçmasın.

Ayrıca, Netbeans ve Eclipse (kullanıyorsanız) IDE’lerinin son versiyonlarını yüklemeyi unutmayın. Eski versiyonlar Java 7 desteği vermiyor.  Doğrudan java derleyicisi kullananlar için bu açıdan sorun yok.