Mysql baska tabloda kaydi olmayan kayitlari silmek

Veritabanınızdan zaman zaman aktif olmayan kişileri, hiç bir işe yaramayan verileri silmek istiyor olabilirsiniz. Bu noktada konuyu bir örnek ile açıklayacağım ;

Diyelim ki bir üyeler, bir de yorumlar tablomuz olsun. Yorumu olmayan üyeleri silmek isteyen bir query yazmak istiyoruz diyelim. Bu durumda aşağıdaki query ile bu işi yapabiliyoruz.
Subquery ile yorumları çekip bunları NOT EXIST ile denetliyoruz. Sonuç tam da istediğimiz gibi.

SELECT u.uye_id FROM `uyeler` u WHERE NOT EXISTS (SELECT yorum_id FROM yorumlar y WHERE y.uye_id = u.uye_id)

Çok fazla detaya girmeden anlattım, anlamayan olursa tabi ki detaylıca yardım edebilirim.

Umarım işinize yarayacaktır.

Mysql Tekrar Eden Verilerin Hepsini Listelemek

Tekrar eden (duplicate) verileri bulmak için bu yazımızı okuyabilirsiniz. Ancak bu verilerin hepsini bir şekilde düzenlemeniz gerekirse, sizden bunların listesi istenecektir.

Aşağıdaki Query ile, list tablosundaki aynı email kaydına sahip (aynı email’in en az 2 kişide olması durumu) customer_id leri ve emailleri , emaile göre sıralayarak listeyelen bir sorgu bulunmaktadır.

SELECT list.email, list.customer_id
FROM list
INNER JOIN (
  SELECT email
  FROM list
  GROUP BY email
  HAVING COUNT( customer_id ) >1
) duplicate ON list.email = duplicate.email
ORDER BY list.email ASC

Umarım işinize yarar.

MySQL Tekrar Eden Verileri Bulmak

Merhaba,

Binlerce satır verinizin bulunduğu bir tabloda birbiri ile aynı olan satırları bulmanız gerekebilir. Bunun için aşağıya yazacağım SQL cümleciğini kendinize göre düzenleyerek çalıştırabilirsiniz.

SELECT column FROM table GROUP BY reference_column HAVING COUNT( * ) >1

column : buraya görüntülemek istediğiniz sutunları yazabilirsiniz veya tümü için * yazabilirsiniz.

table : işlem yapmak istediğiniz tabloyu yazınız

reference_column : aynı verilerin olup olmadığının kontrol edileceği sütun.

 

Umarım işinize yarar.

 

 

Foreign key nedir – Foreign key aksiyonlari

Foreign Key Nedir?

Ön not : Foreign key için türkçe bir ifade bulamadım.

Foreign key‘ler, farklı tablolardaki sütunlar için ilişki ve kısıt uygulama yoludur. Bu durumda ilişkili tablolardan bazıları çocuk bazıları da ebeveyn tablo gibi anılabilir. Bu iş, tıpkı OOP deki sınıf ilişkilerine benzer.

Örneğin bir Üye ve bu üyeye ait birden fazla adres bilgisi tutuluyorsa, bir üye tablosu ve bir adres tablosuna ihtiyacımız olacak. Bu adres tablosunda da üyeye ait tekil (unique) bir değer (join etmek için dahi olsa) bulunması gerekecektir. Bu noktada anlatılmak istenen, o tekil değer üzerinden foreign key tanımlarsak dünya daha yaşanabilir bir yer haline gelebilir 😉 Aşağıdaki aksiyonları tanımlayarak, manuel olarak yapılacak bir çok işlemden aslında otomatik olarak kurtulabiliriz.

Foregin key aksiyonları:

Farklı foreign key kısıt aksiyonlari (kategorileri) vardır. Bunlar nasıl tetiklendiklerine ve nasıl zorlandıklarıan göre değişmektedir :

  • Cascade: (basamaklamak) Ebeveyen tablodan bir satır silindiğinde, aynı foreign key’e sahip satırların tümü çocuk tablodan da silinir. Veya ana tablodaki foreign key tanımlanan sütun üstündeki değişimler, bu çocuk tablodaki ilgili satırlar için de uygulanır.
  • Restrict: (kısıtlamak)Yavru tabloda bir değişiklik meydana geliyorsa, ebeveyn tablodaki silme işlemi yapılamaz. Aynı şekilde değeri de değiştirilemez.
  • No Action: (işlem yok) No action, restrict e çok benzer. Ancak işlemi engellemek yerine, manuel olarak store precedure vb ile ilgili işlemi manuel olarak giderme fırsatı verir.
  • Set NULL: (Null atamak) Foregin key tanımlanacak sütun için NULL izin verilen bir değer ise, ebeveyen tabloda bir değişiklik veya silme işlemi olduktan sonra, çocuk tablodaki ilgili sütun NULL atanır.
  • Set Default: (Varsayılan Atamak) Eğer foreign key tanımlanan sütun için varsayılan bir değer atanmış ise, Ana tabloda yapılan değişiklikten sonra çocuk tablodaki değerler Varsayılan olana atanır.

percona server nedir

Percona, Mysql ve InnoDb performansında uzman

Perconaserver, Percona firması tarafından geliştirilen bir mysql uyarlamasıdır. Mysql’i daha performanslı hale getirip ölçeklendirilmesini ve monitör edilmesini de basitleştirir.
perconaserver ile, mysql kullanımınız hiç değişmez. Ancak bu kişiler innodb ve mysql konusunda gerçekten uzman kişiler. Açık kaynak olarak verdikleri bu ürün ile birlikte dilerseniz paralı destek ve hizmet alabiliyorsunuz. Tabi belirtmeliyim ki ben orta – büyük ölçekli bir işte kullanmama rağmen paralı destek almadan işlerimi yoluna koyabildim.
Sitelerinde de belirttikleri gibi, tüm yazılımları açık kaynak ve ücretsizdir.
Daha sonraki yazılarda, percona serverin kurulması vb konulara da değineceğim.
Şimdilik görüşmek üzere.