Foreign key nedir – Foreign key aksiyonlari

Foreign Key Nedir?

Ön not : Foreign key için türkçe bir ifade bulamadım.

Foreign key‘ler, farklı tablolardaki sütunlar için ilişki ve kısıt uygulama yoludur. Bu durumda ilişkili tablolardan bazıları çocuk bazıları da ebeveyn tablo gibi anılabilir. Bu iş, tıpkı OOP deki sınıf ilişkilerine benzer.

Örneğin bir Üye ve bu üyeye ait birden fazla adres bilgisi tutuluyorsa, bir üye tablosu ve bir adres tablosuna ihtiyacımız olacak. Bu adres tablosunda da üyeye ait tekil (unique) bir değer (join etmek için dahi olsa) bulunması gerekecektir. Bu noktada anlatılmak istenen, o tekil değer üzerinden foreign key tanımlarsak dünya daha yaşanabilir bir yer haline gelebilir 😉 Aşağıdaki aksiyonları tanımlayarak, manuel olarak yapılacak bir çok işlemden aslında otomatik olarak kurtulabiliriz.

Foregin key aksiyonları:

Farklı foreign key kısıt aksiyonlari (kategorileri) vardır. Bunlar nasıl tetiklendiklerine ve nasıl zorlandıklarıan göre değişmektedir :

  • Cascade: (basamaklamak) Ebeveyen tablodan bir satır silindiğinde, aynı foreign key’e sahip satırların tümü çocuk tablodan da silinir. Veya ana tablodaki foreign key tanımlanan sütun üstündeki değişimler, bu çocuk tablodaki ilgili satırlar için de uygulanır.
  • Restrict: (kısıtlamak)Yavru tabloda bir değişiklik meydana geliyorsa, ebeveyn tablodaki silme işlemi yapılamaz. Aynı şekilde değeri de değiştirilemez.
  • No Action: (işlem yok) No action, restrict e çok benzer. Ancak işlemi engellemek yerine, manuel olarak store precedure vb ile ilgili işlemi manuel olarak giderme fırsatı verir.
  • Set NULL: (Null atamak) Foregin key tanımlanacak sütun için NULL izin verilen bir değer ise, ebeveyen tabloda bir değişiklik veya silme işlemi olduktan sonra, çocuk tablodaki ilgili sütun NULL atanır.
  • Set Default: (Varsayılan Atamak) Eğer foreign key tanımlanan sütun için varsayılan bir değer atanmış ise, Ana tabloda yapılan değişiklikten sonra çocuk tablodaki değerler Varsayılan olana atanır.