Mysql bellek tablosu (Mysql Memory Table )

Bu tablo Memory (RAM-bellek üzerinde tutulan) depolama motorudur (ENGINE = MEMORY). Indexlerini varsayılan Hash olarak (karma yapı) tutar. Bu da onları, çok hızlı ve geçici tablo çözümlerinde çok başarılı yapar.

Tablo bilgileri yine de hard diskte, .frm dosyasıyla tutulur, ama mysql server kapatılıp açıldığında (ya da bir şekilde kapandığında) içindeki bilgiler tamamen yok olur. Tablonun yapısı silinmez, yeniden create etmeye gerek yoktur.

Aşağıdaki tabloda test adlı bir memory tablosu oluşturuyoruz. Daha sonra İçindeki verileri , log_table adlı bir tablodan istediğimiz sütunlarını istediğimiz şekilde çekip dolduruyoruz. Daha sonra geçici tabloda, ip sütununu COUNT ile saydırıp, down sütununu AVG ile ortalamasını alıp döndürüyoruz. İşimiz bittikten sonra da, test memory tablosunu siliyoruz.

mysql> CREATE TABLE test ENGINE=MEMORY
  ->   SELECT ip,SUM(downloads) AS down
  ->   FROM log_table GROUP BY ip;
mysql> SELECT COUNT(ip),AVG(down) FROM test;
mysql> DROP TABLE test;

* Mysql memory tabloları için ramde veriler küçük bloklar halinde tutulur, ve remde yer açma işini dinamik olarak mysql kendi yapar. Bizim yer açmamıza vb gerek yoktur.

* Memory tablosu, hem hash hem de btree şeklinde indexleri destekler. (Bu indexler hakkında detaylı bilgiyi MYSQL Indexes konusu altında aramanız gerekmektedir, indexler başlı başına önemli bir konudur çünkü) )

Aşağıda 2 farklı indexin kullanım oluşturulma biçimi bulunmaktadır.

CREATE TABLE test
  (id INT, INDEX USING HASH (id))
  ENGINE = MEMORY;
CREATE TABLE test
  (id INT, INDEX USING BTREE (id))
  ENGINE = MEMORY;

* Hash index kullanıp da index kullandığınız sütunda çok fazla aynı bilgi varsa, burada insert komutlarınız yavaşlayabilir. Bu durumda Btree indexi kullanmanız işinizi görebilir deniyor, ama Btree de yapısal olarak hash indexlerinden 5-6 kat daha yavaş olduğu biliniyor. Bu sebeple de, küçük bir optimizasyon ile işleminizi halledeiblirsiniz.

Memory tabloları sabit uzunluklu satır depolama formatında çalışır. VARCHAR gibi değişken uzunluğu tipleri sabit bir uzunluk ile depolanır.

Memory tabloları BLOB veya TEXT tipinde kolonlar içeremez. Bu durum zaten düşünüldüğünde memory tablosu kullanma mantığına da aykırıdır.

Memory tablolarının maximum boyutu, max_heap_table_size sistem değişkeni ile belirlenmiştir, bu da varsayılan olarak 16MB tır. Daha büyük veya küçük istendiğinde bu sistem değişkeni düzenlenerek yapılabilir.

mysql> SET max_heap_table_size = 1024*1024;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE t1 (id INT, UNIQUE(id)) ENGINE = MEMORY;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> SET max_heap_table_size = 1024*1024*2;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE t2 (id INT, UNIQUE(id)) ENGINE = MEMORY;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
4 Comments

  Ufuk

  Örneğin sayfa hitlerini sayacağım, Bunu normal tablo yerine önce memory tipinde bir tabloda tutup belirli aralıklarla sabit tabloya aktaracağım, böylelikle performans sağlayacağım…
  Uygun mu?

  Emre Macit

  Uygun tabi ki. Ek bir öneri olarak da, sayfa hitlerini saklayacaksanız açık kaynak log sistemlerini inceleyip bunlara uygun NoSQL bir veritabanı ile çalışmayı da tercih edebilirsiniz.

  Ufuk

  Mantığı anlamak adına sordum. Teşekkür ederim.

  okey

  mysql de ip tablosunu primary ile dublicate olmasını engelleyebilir miyim?

Ufuk için bir cevap yazın Cevabı iptal et