mongodb terimler ve fikirler

Geçen günlerde yazdığım bir yazıda mongo db yi windows 7 ortamında nasıl çalıştırabilceğimizden bahsetmiştik. Bugün de mongo db de geçen terimlerin bizim alışkın olduğumuz terimler cinsinden ifadelerinden bir kaç tanesini izah etmek istiyorum.

database :  database demek. Aynı yani.

  • show dbs komutu : kayıtlı veritabanları listeler.
  • use another_db  komutu : diğer bir veritabanını kullanmayı söyler.
  • show collections komutu : (o databasedeki collectionları gösterir. nam-ı diğer show tables komutuyla aynı. )

collection : table demek.

  • db.accounts.count(); : account collectionındaki (accounts tablosundaki) veri sayısını verir.
  • db.accounts.find(); account collectionındaki (accounts tablosundaki) verileri çeker.
  • db.accounts.find.foreach(function(doc){print(tojson(doc));}) : foreach ile accounts tablosundaki tüm verileri gezip rowları (satırları) json formatında basar.

doc : row demek. Yani satır demek.

  • var cursor = db.colors.find(); cursor.next(); şeklinde Array iteratör gibi kullanımı olabiliyor.
  • Select * from colors where name=’green’  : db.colors.find({name:’green’})

 

OKUDUKLARIM :

Mongo db, diğer veritabanları gibi, ifadeyi parse etmeyle çok fazla vakit harcamıyor. İfade imla kuralları ile değil de, yazılım kuralları ile tasarlandığından ötürü (örneğin Select * from bla_bla where foo>bar gibi ifadelerin yerine bildiğimiz fonksiyon parametre ve metod gibi ifadeler ile , yani bilgisayarın daha hızlı anlamlandırabileceği ifadeler ile yazdığımızdan) daha hızlı ve daha modelli çalışmamız mümkün.

Okuduklarıma göre genelde mysqlin yerine çok hızlı olarak devreye alınabilir gözüküyormuş. Tabi piyasadaki hosting firmalarının bir çoğu henüz serverlerinde mongodb desteğini sunmuyor. Ancak bu gelişmekte olduğu gözükebiliyor.

Size tavsiyem, önünüzdeki basit sayılabilecek bir projenizde mongodb’den faydalanarak yapmanız, size hem basitçe bu db yi kullanmayı, hem de az da olsa avantajlarını ve yapısını anlamanıza yardımcı olacaktır. Ben de kendim için hazırlayacğaım küçük bir projede kullanmayı düşünüyorum. Bunu da sizlerle yine paylaşacağım.

kaynak : http://www.slideshare.net/jnunemaker/why-mongodb-is-awesome