Tuketici Haklari – Urun Garanti Suresi Hakkinda Bilgilendirme (e-ticaret dahil)

Bir ürünün garanti süresi ne kadardır? 

Kanunlarımıza göre garanti süresi en az 2 yıldır. İki yıldan az garanti süresi verilmesi kanunen yasaktır.

Bir ürünün garantisi ne zaman başlar? 

Ürünün garantisi, tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar. Yani kargoya veriliş tarihi, firmadan çıkış tarihi gibi tarihler geçersizdir.

Garantili bir ürünn değiştirilme ya da bedelinin iadesi nasıl olur?

Garantili ürünler garanti süresinde bir yıl içinde

  • aynı arızayı 3 kez,
  • farklı arızaları 5 kez
  • tüm garanti süresi içinde 6 kez

arıza yaparsa tüketicinin 4 seçimlik hakkı vardır. Bunlar şöyledir :

  1. Ürünün yenisi ile değiştirilmesi istenebilir.
  2. Ödemiş oldukları bedelin iadesi istenebilir.
  3. Kusur oranında bedel indirimi istenebilir.
  4. Ücretsiz tamir istenebilir.

 

kaynak : http://www.sikayetvar.com/tuketici/garanti/

Tuketici haklari – Urun ariza ve azami tamir suresi (e-ticaret dahil)

Azami Tamir Süresi Nedir ? 

Azami tamir süresi , tamir için yetkili servisin kullanabileceği en fazla süreyi ifade eder. Arıza durumunda ürünün tamirde geçirdiği maksimum süredir.

Azami Tamir Süresi Ne Kadardır ?

T.C. Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe Göre;

Otomobil ve motorsikletler hariç tüm ürünlerde azami tamir süresi 20 iş günü olarak belirlenmiştir. Ayrıca “Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Sadece uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Ürünün tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez.

Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Kaynak : http://www.sikayetvar.com/tuketici/tamir/