python try except need more than 1 value…

python valueerror need more than 1 value to unpack hatası alıyorsanız, kodunuzda da try except var ise,

try :
    do_something
except IOError, (errno, strerror) :
    print strerror

gibi bir ifade var ise, burada except kısmında IOError den itibaren silip kodu şu şekilde düzenleyin:

try :
    do_something
except :
    print "burada bir hata oluştu"

En azından kodunuzda hata almadan (hataları manual olarak loglatabilirsiniz) kodunuz çalışmış olur.