php 5.4 Diziler (Array) – Php Yeni Özellikler

Php 5.4 ün içindeki yeniliklerden biri de dizilerdeki (array’lerdeki) kısaltılmış kullanım özelliğidir. Aşağıda bu kullanım ile ilgili bir örnek verdim.

//Php 5.4'ten önce
< ?php
$array = array(
    "key1" => "value1",
    "key2" => "value2",
);

// PHP 5.4 'ten itibaren
$array = [
    "key1" => "value1",
    "key2" => "value2",
];

Ayrıca geri döndürdüğü (return değeri) array olan fonksiyonlarda da eskiden uğraştığımız ilk önce değişkene atama çilesi, php 5.4 ile bitmiş olacak.
Artık fonksiyon çağırdıktan sonra doğrudan köşeli parantez ile istediğimiz indisi alabiliriz.

Not : Bu durum optimize çalışmayan metodlar, fonksiyonlar yazmanıza sebep olabilir, bu konuda sistemin gereksiz enerji harcamamasına dikkat ediniz.

< ?php
function getArray() {
    return array(1, 2, 3);
}
// php 5.4'ten önce
$tmp = getArray();
$secondElement = $tmp[1];

//PHP 5.4'ten itibaren
$secondElement = getArray()[1];

// veya
list(, $secondElement) = getArray();
?>