network – genel Telnet komutları

  • ?/help Yardım bilgilerini görüntüler
  • close veya c Mevcut bağlantıyı kapatır
  • display Telnet istemcisine ait ayarları görüntülemeye yarar.
  • open veya o bir Web sitesini bağlanmak için kullanılır
  • quit veya q Telnet’ten çıkış yapmak için
  • set Ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
  • status Telnet İstemcisinin bağlanıp bağlanmadığını görüntüler
  • unset Oturum açmayı ya da parola istemini kapatır.
  • CTRL + ] Bağlı olunan oturumdan Telnet komut satırına geçiş yapar.