network – DHCP nedir?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) TCP/IP ağında bulunan makinelere otomatik olarak IP adresi ve DNS sunucusu ayarlarının (ve network üzerinde bulunan diğer yapılandırma ayarlarının) yapılması için kullanılır. IP çakışmasının önüne geçilir ve ağdaki makinelerin yönetimi merkezileşmiş olur.

DHCP sunucusunun nasıl çalıştığına bakacak olursak,
İlk olarak istemci (mesela bilgisayar) DHCPDISCOVER mesajını DHCP sunucusuna gönderir, mesaj içinde kendi MAC adresi de vardır.
Daha sonra DHCP sunucusu DHCPOFFER mesajı ile istemciye bir IP adresi önerir.

Aslında bu mesajı direk istemciye göndermez, Broadcast olarak yayımlar, fakat mesaj içerisinde istemcinin MAC adresi olduğu için karışıklık önlenmiş olur.

İstemci bu mesajı aldıktan sonra önerilen IP adresini istediğini belirten DHCPREQUEST mesajını yayınlar, (Broadcast), mesajın içinde bu sefer DHCP’nin MAC adresi vardır.

Son olarak DHCP sunucusu DHCPACK mesajını yayınlar ve istemci IP adresini almış olur.