komut satirindan mysql’e baglanmadan veritabani (database) olusturmak

mysql ile bağlantı kurmadan, komut satırından, mysql ile ilgili işlemleri aşağıdaki komut ile yapabiliriz.

 mysql -uroot -ppass -e 'komut;' 

bağlantı kurmadan veritabanı oluşturmaca ise şöyle ;

 mysql -uroot -ppass -e 'create database if not exist [database_name] default character set = [character_set] collate = [collation_name];'; 

-uroot yerine -u{kullanıcı adınız} ve -ppass yerine -p{şifreniz} yazmayı unutmayınız.