Git sunucusu nasil kurulur?

Aslında Git sunucusu diye özel bir şey yoktur. Bilgisayarda Ssh protokolü varsa, zaten o bir git sunucusu oluverir. SVN kurmak kadar bir zorluğu da yok dolayısıyla.

SSH ile erişilebilen bir sunucuda, herhangi bir kullanıcı veya sistem yöneticisi iseniz git deposunu saklaması için açıalcak hesapta, ssh ile uzaktan erişilmesi için gerekli düzenlemeleri yapalım.

adduser git # git deposu için yeni kullanıcı git oluşturduk.
# .ssh dizini oluşturalım ve yetki verelim
/home/gitmkdir -f .ssh 
chmod 700 .sshcd .sshtouch authorized_keys 
# erişebilecek kişilerin public anahtarlarını ekleyeceğimiz dosyaya da yetki verelim.
chmod 600 authorized_keys
#Yeni bir depo kurmak için git kullanıcısı ile sisteme girdikten sonra aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

mkdir ~/repo.git
cd ~/repo.git
git --bare init

Olay bu kadar basit aslında.

Subversion (SVN) vs Git

Bu konu sizin aslında, “hangi versiyon kontrol sistemini kullanmalıyım?” sorunuza da yanıt olabilecek bir niteliktedir.

Subversion (Svn) ve Git Versiyon Kontrol Sistemleri Karşılaştırması

Takımınız için en iyi yazılım deposunu (repository) seçerken, bir takım önemli faktörler vardır. SVN (Subversion) geçtiğimiz yıllarda üretimde fiili olarak bir standart haline geldi ve kullanıldı. Ancak, daha sonradan hayatımıza Git diye bir şey girdi.

Git, Linus Torvalds tarafından Linux çekirdek geliştirilmesi amacıyla geliştirilmiş versiyon kontrol sisteminin dağıtılmış versiyonudur. Yıllar içerisinde, yazılım geliştirme amacıyla kullanılmış ve özellikle Open Source projelerin oluşturulmasında rol alarak da çok büyümüştür. Git, çoğu takım için daha iyi bir çözüm olmasına rağmen, SVN ile kıyaslandığında azıcık daha öğrenmesi zor olarak nitelendirilebilir.

Svn & Git farklarının objektif olarak özeti

 • Git Svn den epeyce hızlıdır.
 • SVN ile bir alt ağacı(subtree) indirip çalışabilirsiniz, ancak Git’te tüm projeyi klonlamanız gerekir. Bu klonlama ile kendinize geçmişi dahil bir kopya üretmiş olursunuz.
 • Git depoları, SVN ye kıyasla epeyce daha küçüktür. Örneğin Mozilla projesi için 30 kat daha küçüktür)
 • Git, baştan itibaren dağıtma amaçlı tasarlandığından, her geliştiriceye olabildiğince yerel kontrol imkanı sağlar. (örneğin bir şeyi yapıp kendinize commit edebilirsiniz. )
 • Git branch’ları (yan dalları) , SVN’e göre basit ve daha az kaynak harcarlar.
 • Git branch’lar kendi geçmişini tutarlar.
 • Git branchlar üzerinde daha çok denetim ve karıştırma (merge) imkanı sağlar.
 • Git depo dosyaları basittir. Tamir etme vb işlemlerinde ihtimaliz daha yüksektir.
 • SVN depolarını merkezi olarak yedeklemek daha basittir.
 • Git depo klonları, full bir klondur. Yani onun üzerinden yeni bir repo yapabilirsiniz.
 • SVN nin kullanıcı arayüzü, Git’inkinden daha gelişmiştir.
 • SVN nin versiyonlarında (revisions) dolaşmak 1,2,3,… şeklinde isim verdiğinden çok daha basittir. Git, ne idüğü belirsiz SHA-1 hash’ler kullanıyor.

Kaynaklar : GitSvnComparison, subversion_git_comparison

 

git – tek bir dosya geri alma (revert – reset)

Bulması zor bir konu olabilir diyerek yazma gereksinimi hissettim. Git versiyon kontrol sisteminde commit etmediğiniz bir değişiklik varsa, ve bu değişikliği geri almak istiyorsanız (SVN deki revert manasına geliyor) aşağıdaki işlemi yapmanız gerekiyor :

git checkout {dosya_adi}

Bu komut HEAD (en son sürüm) den dosyayı alıp mevcut dosyanın üzerine yazar.

İnternette git reset komutunu kullanmanızı söylenebilir. reset –hard derseniz mesela, tek bir dosya yerine tüm değişiklikleriniz gidebilir. Aman dikkat.

Symfony2 – Ek Kutuphaneleri Yonetmek

Symfony2 için kullanılan ek kütüphaneleriyle tek bir bilgisayarda çalışırsanız sorun yaşamayabilirsiniz. Fakat canlı bir ortama ve ya başka bir yazılımcının bilgisayarına kurmak istediğinizde, hangi kütüphanenin hangi versiyonunu kurduğunuzu unutabilirsiniz ya da zamanla herkes farklı bir versiyona sahip olabilir. Ayrıca ek kütüphane klasörünüz fazlasıyla şişeceği için kullandığınız git deposunda gereksiz yer kaplar.

Hataları önlemek ve işleri kolaylaştırmak için Symfony2 ile birlikte ek kütüphanelerinizin versiyonlarının yönetildiği bir dosya ve bunun için tek basit bir komutla çalıştırabileğiniz bir program geliştirilmiş. Bu program git versiyon kontrol sistemini kullanıyor, dolayısıyla git sisteminin bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Eğer git yüklü değilse Windows’ta yüklemek için şuradaki talimatları izleyebilirsiniz.

deps Dosyası ve bin/vendors komutu

Öncelikle Symfony2 framework şu adresten ek kütüphaneler olmadan (without vendors) indiriyoruz, arşiv dosyasını açıyoruz. Arşivin açıldığı  klasörde deps ve deps.lock isminde 2 adet dosya göreceksiniz. Deps dosyasındaki her bir blok ek kütüphaneleri göstermekte ve ek kütüphaneler kurmak için kullanacağımız program bu dosyayı okuyor. Deps.lock dosyası ise yüklediğiniz kütüphanenin git tarafından oluşturulan ve o commit’e ait commit-hash bilgisini (burada bahsetmiştim) tutuyor.

Peki yeni bir kütüphane yüklemek için ne yapacağız? Oldukça basit, deps dosyasına yeni bir kayıt gireceğiz. Deps dosyasına göz atarsanız kayıtlar genel olarak şöyledir:

[FOSUserBundle]
 git=git://github.com/FriendsOfSymfony/FOSUserBundle.git
 target=bundles/FOS/UserBundle
 version=1.2.0

Bu blokta [] içindeki bilgi ek kütüphanemizin ismini gösterir. Eğer target parametresiyle herhangi bir klasör belirmediyseniz varsayılan olarak burada verilen isimde bir klasör yaratılır ve dosyalar bu klasöre indirilir.

git=<git_repo_url> kısmına yazılan adres kısım ek kütüphanenini alınacağı adresi gösterir. Bu adrese git ve http/https ile başlayan kütüphane adreslerini girebilirsiniz. Gerekli olan parametreler aslında bu kadar, fakat diğer parametrelere de göz atalım.

target=<vendor_target> kısmında kütüphane dosyalarının indirileceği klasörü giriyoruz. Buraya girilen klasör <proje_klasörü>/vendor altında yaratılıyor.

Son olarak version= <versiyon> kısmında ise bir kütüphane için belli bir versiyon ve ya branch belirtebiliyoruz.

Deps dosyasında kayıtlı olan ek kütüphaneleri indirmek için proje klasörüne geçtikten yapmamız gereken sadece aşağıdaki komutu çalıştırmak:

php bin/vendors install

Bu komuttan sonra eğer vendor klasörünüzde hiçbir klasör görmezseniz ve ya klasörleriniz hepsi boşsa, git sistemini işletim sisteminize düzgün kuramamış olabilirsiniz. Eğer bazı kütüphaneler yüklenemiyorsa tekrar denediğinizde bunlar da yüklenecektir. İlk kez çalıştırdığınızda bu işlem zaman alabilir, sabırlı olun 🙂

Sistem Nasıl İşliyor?

Peki sistem nasıl işliyor, yukarıdaki komutu çalıştırdığımda neler oluyor diyenler için aşağıdaki şemayı hazırladım. Ek kütüphanelerimiz hayırlı olsun 🙂

vendors script flowchart

 

Git Versiyon Kontrol Sistemi Genel Komutları

Daha önceki yazımda Git sisteminden biraz bahsetmiştim. Git’e yabancı olanlar öncelikle o yazıyı incelemek isteyebilirler. Bu yazıda Git komutlarına genelde kullanıldığı sıra ile değineceğim.

Git deposunu lokalde oluşturmak

Git sistemini kullanmak için önce uzak bir sunucudan Git deposunu lokalimize indirelim. Bu komut SVN’deki checkout’a denk geliyor diyebiliriz (mantık tam olarak benzemese de).

git clone [-b <branch_adi>] <depo_adresi> [<indirilecek_klasor_adi>]

Bu komutta herhangi bir Git deposunu tüm branch bilgisiyle ve ya sadece belirli bir branch’i belirttiğimiz bir klasöre indiriyoruz. Daha sonra bu klasöre geçiyoruz.

Lokaldeki değişiklikleri görmek

Depoyu ve dosyaları lokale indirdikten sonra bazı değişiklikler yaptık ve ne olduğu görmek istiyoruz, bu durumda aşağıdaki komuttan faydalanıyoruz.

git status

Bu kısacık komut bize çalışma klasörümüzde versiyon açısından neler olup bittiğini gösteriyor. Git ayrıca bir takım ufak yorum satırlarıyla bize yardımcı olmaya çalışıyor 🙂

$ git status
# On branch dev
# Untracked files:
#  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#    README
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Gönderilecek değişiklikleri işaretlemek

Git’in de anlattığı üzere, README dosyası şu an sistem tarafından takip edilmiyor ve bunu takip edilecek olarak işaretlemek için aşağıdaki komutu çalıştırmak gerekiyor.

git add <dosya_yolu>

Burada dosya yolu tam olarak verilebilir ya da sadece “.” verilerek tüm değişikliklerin eklenmesi sağlanabilir. Önemli bir nokta, yukarıdaki komutu sadece yeni dosyaları sisteme eklemek için değil, varolan dosyalarda  yapılan  değişiklikleri göndermek için de kullanıyoruz. Yani README dosyası daha önce sisteme eklenmiş olsaydı ve bazı güncellemeler yapıp göndermek isteseydik, yine aynı komutu kullanacaktık.

Değişiklikleri göndermek (commit)

Gönderilecek olan tüm değişiklikleri işaretledikten sonra Git sistemine gönderme işlemini gerçekleştiriyoruz.

$ git commit -m "added README file"
[dev b9b5954] added README file
 0 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README

Git her versiyon oluşturma aşamasında bizden yapılan değişikliklere ait bir mesaj girmemizi ister. Bunu -m parametresinden sonra belirtiyoruz. Buraya “qweqwe” yerine anlamlı bir şeyler girerseniz ileride kendinize teşekkür edersiniz 🙂 Bu işlemden sonra bir versiyon oluşturmuş olduk.

Lokaldeki versiyonu uzak bir sunucudaki Git deposuna atmak

Her ne kadar Git sisteminde zorunlu olmasa da, projenizi başkaları ile geliştiriyorsanız ortak bir uzak depo kullanmak zorundasınız. Değişikliklerinizi lokal Git deposuna gönderdikten sonra paylaşılan uzak bir depoya (GitHub gibi) da gönderebilirsiniz. Bunun için şu komuttan faydalanabilirsiniz.

git push <uzak_depo_adi> <branch_adi>

Eğer değişiklik yapmazsanız uzak depo,  projeyi ilk aldığımız depoyu gösterecektir ve branch “master” olacaktır.  Eğer yetkiniz varsa en son versiyonunuzu depoya bu komutla gönderebilirsiniz.

Daha detaylı komutları ilerleyen yazılarda paylaşacağım 🙂